Bio víno

Poznáte, čo sa skrýva za pojmami bio víno alebo bio dynamické víno? Pojem bio víno sa začína objavovať spolu s inými bio potravinárskymi produktami začiatkom 90. rokov.

Aj v prípade vína je princíp podobný ako s jablkami či cibuľou - malý vinár sa snaží odlíšiť svoj tradične dorobený produkt od veľkovýrobcov a svoj prístup k práci vo vinohrade a v pivnici si necháva certifikovať nálepkou BIO alebo v anglicky hovoriacich krajinách častejšie ORGANIC. Pravidlá na získanie certifikátu sa môžu líšiť podľa vydávajúcich agentúr a krajín pôvodu. V prípade vína a vinohradníkov trvá získanie certifikátu niekoľko rokov, keď sa vinohrady a pôda, na ktorej rastú, zbavujú dedičstva komerčnej starostlivosti o vinohrad. V prípade bio produkcie sa vylučuje napr. použitie herbicídov proti burinám vo vinohrade. Nahrádzajú sa orbou, prípadne pasením husí a inej hydiny vo vinohrade. Taktiež používanie pesticídov sa redukuje. Neznamená to, že postreky vinohradov sa nerobia. Robia, ale v minimálnej miere a s použitím tradičných prípravkov typu modrá skalica (síran meďnatý).

Návrat k starým metódam

Hnojivá vo vinohrade sú výlučne organického pôvodu. Redukované je i používanie síry na konzerváciu vína v sudoch, či pri fľašovaní. Zasa platí, že nič nie je čierne ani biele a sudy aj fľaše sa síria, ale iba v minimálnom, kontrolovanom objeme. Bez síry totiž víno má nábeh nielen oxidovať, ale aj podliehať rôznym chorobám. V konečnom dôsledku dnes bio vína znamenajú akýsi návrat ku koreňom výroby vín, k metódam, ktoré nie sú zamerané na najvyššiu možnú produkciu, ako sme vinohradníctvo poznali u nás pred rokom 1989. Kvalita a udržiteľnosť produkcie pre mnohých výrobcov znamená cieľ ich snaženia, objem je až na druhom mieste. Tak či tak sa redukujú výnosy, aby sa dorobilo hrozno s vyššou koncentráciou aromatických látok a ošetrovanie vinohradu tak nemá za jediný cieľ maximalizáciu úrody. Vinári sa týmto spôsobom dostávajú naspäť k pracovným postupom a sebestačnosti hospodárstva, ako to bolo praxou pred sto či dvesto rokmi.

Bio alebo nebio?

Zásadné rozdiely vo výslednej kvalite vína nie je poznať. Pri degustáciách vína sa ukazuje nemožné zmyslami rozoznať bio a nebio vína. I keď dôvody sú komplexnejšie, je to tak. Pre konzumenta môže byť víťazstvom už dobrý pocit, že si kupuje produkt, ktorý zaťažuje okolie menším množstvom vedľajších efektov a naopak, je menej poznačený použitím rôznych neprírodných chemických prípravkov. Ak by som si mal vybrať medzi vínom s nálepkou bio a bez nej, určite naslepo nebudem preferovať ani jednu skupinu. Rozhodujú chuťové kvality vína a potom sa dá posudzovať cena. Bio nie je smerodajný parameter pre výslednú chuť a už vôbec nie je dôvodom na vyššiu cenu vína. Zatiaľ sa nezdá, že by sa v prípade vína prejavoval trend z iných potravín, kde bio nálepka ospravedlňuje zdvihnutie ceny na niekoľkonásobok oproti nebio produktom. Áno, nájdu sa zlé vína s nálepkou bio, ale trend je skorej opačný. Vína, ktoré sú veľmi slávne a veľmi drahé, prechádzajú na organické hospodárstvo a sú certifikované ako bio, niektorí výrobcovia však tento fakt ani nepovažujú za potrebné uvádzať na fľašiach. Hnutie je rozšírené po celom svete a hlásia sa k nemu aj veľké mená svetových výrobcov vín či už z Kalifornie alebo Bordeaux.

Kult biodynamického vinohradníctva

Super-zaujímavou skupinkou sú vyznávači kultu biodynamického vinohradníctva. Táto mystická nadstavba nad bio produkciou sa riadi fázami mesiaca a pridáva takmer okultné metódy do poľnohospodárskej výroby. Samozrejme, že všetky postupy používajú iba biologický materiál vo vinohrade a sú teda neškodné pre zdravie konzumenta. Vznik tejto metódy sa datuje do 20. rokov 20. storočia, kedy ju začal propagovať ezoterik Rakúsko-Chorvátskeho pôvodu Rudolf Steiner. Konzumentovi vína naozaj nemôže uškodiť, že vinohradník zakopáva po vinohradoch kravské rohy naplnené kravským hnojom, ako to popisuje jeden z pracovných postupov. Zasa je nutné povedať, že výsledné vína nie sú o nič lepšie ako ich bio alebo nebio ekvivalenty.

Výsledný efekt oboch prístupov k pestovaniu hrozna a k výrobe vína sa hlavne prejavuje v akomsi udržateľnom hospodárení na pôde, ktorého výsledkom je rovnováha v tom, čo človek dostáva a čo vracia naspäť. To je samo o sebe pozitívny prístup. Stručne zhrnuté - neškodné pre užívateľa i pre okolitú prírodu.

Anémia a víno

20.11.2017 Anémia je spôsobená nedostatkom železa v tele, ktoré sa dá v miernejších prípadoch jednoducho doplniť vhodnou stravou. Najjednoduchšie lekárske doporučenie je, že si treba dať slušný hovädzí steak, ktorý zabezpečí dostatok kovu a aj vitamín B12 ako jeho transportér.

Čítajte ďalej

 

Vína z Juhoafrickej rebubliky

Vinohradníctvo má v Južnej Afrike dlhú históriu, najstaršia vinárska farma tu existuje od roku 1685. História ešte neznamená automaticky kvalitu, ale aj táto revolúcia sa udiala a za posledných 20 rokov sa juhoafrické vína hlásia o popredné miesta na svetových trhoch.

Čítajte ďalej

 

Weinviertel

Najväčšia rakúska vinohradnícka oblasť s 13 tisíc hektármi vinohradov sa nachádza hneď a našimi humnami, na sever od Viedne, na juh od Moravy a na západ od Záhoria.

Čítajte ďalej